Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

Arbejdsskader

braccio rotto

Desværre sker det af og til, at et af vores medlemmer for en skade, som kan relateres til arbejdet. Det kan være en pludselig opstået skade eller et resultat af overbelastning.

Det er vigtigt, at alle der får sådan en skade, anmelder den til Arbejdsskadestyrelsen.

Det er ikke alle skader, der umiddelbart bliver anerkendt som en arbejdsskader. Men med tiden kan en given type skade godt blive anerkendt som arbejdsskade, hvis der ligger tilstrækkeligt mange anmeldelser en samme type. Så husk at anmeld under allet omstændigheder.

Anmeldelse af erhvervsrelaterede sygdomme, samt ulykker skal anmeldes så hurtigt som muligt og senest 9 dage efter hændelsen eller skaden er kommet til dit kendskab. SAS Danmark har pligt til at sørge for at din arbejdsskade bliver anmeldt. I det tilfælde du ønsker at anmelde en arbejdsskade/ulykke, skal du derfor kontakte SAS/manager for at få lavet en arbejdsskadeanmeldelse. SAS sørger derefter for, at sagen bliver sendt til rette myndighed (forsikringsselskab og Arbejdsskadestyrelsen).

Det er under særlige omstændigheder mulighed for at søge dispensation, hvis fristen overskrides.

Det skal understreges, at ved ulykker udløber fristen på 1 årsdagen for ulykken.

Yderligere information kan hentes på www.arbejdsskadestyrelsen.dk