Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

Om CAU

Cabin Attendants Union, CAU, er den faglige organisation for cabin crew i SAS i  Danmark  – og har selvstændige overenskomster med SAS i Danmark.


CAU’s hovedorganisation er, via Cabin Union Denmark, FH, og som medlem af CAU har du mulighed for at blive medlem af A-kassen FTF-A.

CAU har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser, – og CAU er partipolitisk neutral.

CAU skal virke for tilvejebringelse af bedre og tryggere ansættelsesforhold for cabin crew samt forbedring af medlemmernes pensionsmuligheder. CAU støtter medlemmerne i deres kamp for højnelse af positionen i forhold til arbejdsgiveren, samt medvirker til forbedring af solidaritetsfølelsen gennem varetagelse af fælles interesser.

SAS-crew1