Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

AFS

CAU samarbejder med de andre faglige organisationer, som har medlemmer ansat i SAS. Det sker gennem Ansattes Faglige Samråd i Danmark – i daglig tale kaldt AFS.

AFS er en sammenslutning af de faglige organisationer blandt flyvende personale, funktionærer og LO-grupperne i SAS Danmark – totalt cirka 3.500 medlemmer.

AFS afholder møde en gang om måneden, med deltagelse af repræsentanter for samtlige danske fagforeninger i SAS samt den siddende danske medarbejderrepræsentant i SAS’ bestyrelse.