Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden tæller med i din ansættelse. 

Er du for eksempel ansat i 2 år og 9 måneder, har du 3 måneders varsel. Bliver du derimod opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har du 4 måneders varsel, fordi din almindelige ansættelse plus opsigelsesperioden overstiger 3 år.

Hvis du er ansat som tjenestemand i enten kommune, region eller stat, så gælder der helt specielle vilkår for dig. Dem kan du læse mere om i din overenskomst.

Fratrædelsesgodtgørelse

Har du været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år, har du ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver sagt op.


Godtgørelsen er: