Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

Senior Club

 

Generelt om Seniorclubben

Kære kolleger,

I marts 2003 indkaldte Hakon Holm og Helga Neumann Bay til åbningsmøde i CAU’s lokaler om en pensionistklub. Flere modeller/forslag blev fremlagt, og de fremmødte blev enige om følgende:

– navnet blev “C/A Senior Club”

– at den skulle være for alle pensionerede C/A – A/H, A/S som A/P

– at der ikke skulle være fast medlemsskab, intet fast kontingent og ingen mødepligt

Vi ses til forskellige arrangementer ca. én gang om måneden (dog ej i juli), hvor vi hygger os med efterfølgende frokost/lunch.

I september holder vi “kaffe-mik” med planlægning af kommende sæson, hvor alle er velkomne med forslag.

Har du lyst til at møde “gamle” kolleger og deltage i et eller flere af vore arrangementer, tilmelder du dig til den person, der står anført som arrangør.

Velkommen!