Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

Undersøgelse medarbejdere Dato: 01/08/2016

Velkommen til vores spørgeskema omkring kommunikationen i CAU

Vi håber, du vil bruge et par minutter på at besvare de stillede spørgsmål, da det vil være med til at give os et klart billede af, hvad og hvordan vi fremadrettet skal håndtere vores kommunikation. Det er derfor vigtigt for os, hvad medlemmerne mener og ønsker.

Som et supplement til spørgeskemaet ønsker vi at supplere med en række fokusgruppeinterviews. Hvert fokusgruppeinterview tager maks to timer. Hvis du har tid og lyst til at deltage i en af fokusgrupperne omkring vores kommunikation, kan du sætte kryds ud for den ønskede dato sidst i spørgeskemaet. Der afholdes tre grupper i Danmark og en i Sverige. Der kan deltage maks otte personer i hver fokusgruppe, så det er først til mølle princippet.

Vi er meget taknemmelige for jeres svar og håber, at så mange som muligt giver deres mening tilkende.

Dit Navn Din Email
1
Hvad er dit køn?
2
Hvor hurtigt ville du kunne vende tilbage til flyvetjeneste?
Hvad er dit køn?
3
Hvad er din alder?
4
Hvad er din nationalitet?
5
Hvor er du bosiddende?
6
Hvor længe har du været ansat?
7
Ansættelsesforhold:
8
Flyver du kort eller kort/lang?
9
Hvordan er din øjeblikkelige samlivssituation?
10
I hvor høj grad læser du informationer og nyheder fra CAU?
(Vurderet på en skala fra 0 -5, hvor 0 er aldrig og 5 er altid)
11
Hvilke informationer er du mest interesseret i fra CAU?
(Du har mulighed for at sætte flere krydser i emner der interesserer dig.)
12
Hvilken informationsplatform er du mest interesseret i at modtage dine fremtidige informationer på?

13
Hvor læser du typisk dine informationer fra CAU?

14
Hvor meget tid vil du vurdere, du fremadrettet vil bruge på informationer fra CAU om ugen?
15
I hvor høj grad modtager du de informationer, du har brug for fra CAU?
(Vurderet på en skala fra 0 -5, hvor 0 er aldrig og 5 er altid).
Hvis du mener der er informationer der mangler, Kan du i så fald give eksempler på de manglende informationer i kommentarfelt nedenfor?

16
I hvor høj grad vil du gerne læse flere nyheder og informationer fra CAU?
(Vurderet på en skala fra 0 -5, hvor 0 er aldrig og 5 er altid)
17
Kan du give nogle eksempler på emner, artikler og nyheder, du gerne vil have fra CAU?
18
I hvor høj grad mener du, der er behov for et lukket debatforum for medlemmerne i CAU?
19
I hvor høj grad vil du benytte en App på din tablet og din mobil til informationer fra CAU?
20
Hvis du har input og gode ideer til den fremtidige kommunikation, kan du skrive dem herunder.
21

Ja jeg ønsker at deltage i et fokusgruppeinterview.
Fokusgrupper i Danmark:

22

Fokusgrupper i Sverige:


Mange tak! Vi er meget taknemmelige for jeres svar.if(have_posts()) : while(have_posts()) : the_post(); ?>

Undersøgelse medarbejdere Dato: 01/08/2016

Velkommen til vores spørgeskema omkring kommunikationen i CAU

Vi håber, du vil bruge et par minutter på at besvare de stillede spørgsmål, da det vil være med til at give os et klart billede af, hvad og hvordan vi fremadrettet skal håndtere vores kommunikation. Det er derfor vigtigt for os, hvad medlemmerne mener og ønsker.

Som et supplement til spørgeskemaet ønsker vi at supplere med en række fokusgruppeinterviews. Hvert fokusgruppeinterview tager maks to timer. Hvis du har tid og lyst til at deltage i en af fokusgrupperne omkring vores kommunikation, kan du sætte kryds ud for den ønskede dato sidst i spørgeskemaet. Der afholdes tre grupper i Danmark og en i Sverige. Der kan deltage maks otte personer i hver fokusgruppe, så det er først til mølle princippet.

Vi er meget taknemmelige for jeres svar og håber, at så mange som muligt giver deres mening tilkende.

Dit Navn Din Email
1
Hvad er dit køn?
2
Hvor hurtigt ville du kunne vende tilbage til flyvetjeneste?
Hvad er dit køn?
3
Hvad er din alder?
4
Hvad er din nationalitet?
5
Hvor er du bosiddende?
6
Hvor længe har du været ansat?
7
Ansættelsesforhold:
8
Flyver du kort eller kort/lang?
9
Hvordan er din øjeblikkelige samlivssituation?
10
I hvor høj grad læser du informationer og nyheder fra CAU?
(Vurderet på en skala fra 0 -5, hvor 0 er aldrig og 5 er altid)
11
Hvilke informationer er du mest interesseret i fra CAU?
(Du har mulighed for at sætte flere krydser i emner der interesserer dig.)
12
Hvilken informationsplatform er du mest interesseret i at modtage dine fremtidige informationer på?

13
Hvor læser du typisk dine informationer fra CAU?

14
Hvor meget tid vil du vurdere, du fremadrettet vil bruge på informationer fra CAU om ugen?
15
I hvor høj grad modtager du de informationer, du har brug for fra CAU?
(Vurderet på en skala fra 0 -5, hvor 0 er aldrig og 5 er altid).
Hvis du mener der er informationer der mangler, Kan du i så fald give eksempler på de manglende informationer i kommentarfelt nedenfor?

16
I hvor høj grad vil du gerne læse flere nyheder og informationer fra CAU?
(Vurderet på en skala fra 0 -5, hvor 0 er aldrig og 5 er altid)
17
Kan du give nogle eksempler på emner, artikler og nyheder, du gerne vil have fra CAU?
18
I hvor høj grad mener du, der er behov for et lukket debatforum for medlemmerne i CAU?
19
I hvor høj grad vil du benytte en App på din tablet og din mobil til informationer fra CAU?
20
Hvis du har input og gode ideer til den fremtidige kommunikation, kan du skrive dem herunder.
21

Ja jeg ønsker at deltage i et fokusgruppeinterview.
Fokusgrupper i Danmark:

22

Fokusgrupper i Sverige:


Mange tak! Vi er meget taknemmelige for jeres svar.endwhile; endif; ?>