Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

CUD – Cabin Union Denmark

Cabin Union Denmark, CUD, er brancheforening for langt størstedelen af kabinepersonalet i Danmark.

Formand for CUD er Thomas Kondrup. thomas@jettimecu.dk – tlf. +45 28 78 29 98. Mail: cud@cud.dk

For tiden er nedenstående danske flyselskabers kabineforeninger en del af CUD:

CAU – Cabin Attendants Union, som organiserer kabinepersonalet i SAS.
CAU er medlem af CUD indtil 30. september 2022

MCU – MyTravel Cabin Union Denmark, som organiserer kabinepersonalet i Sunclass Airlines’ danske fly.

JCU – Jet Time Cabin Union, der organiserer kabinepersonalet i Jet Time.

Cabin Union Denmark er en interesseorganisation, som varetager de tilsluttede organisationers interesser overfor Folketinget, regeringen, andre offentlige myndigheder samt modstående brancheorganisationer.

CUD samarbejder med andre faglige organisationer i ind- og udland.

CUD er medlem af det faglige hovedforbund FH, arbejdsløshedskassen FTF-A, Nordisk Transportarbejder Federation (NTF), European Transport Workers’ Federation (ETF), samt International Transport Workers’ Federation (ITF).

Lobbyarbejde i EU varetages gennem European Transport Workers’ Federation (ETF).

CUD er repræsenteret i Statens Luftfartsvæsens Kontaktudvalg, Arbejdsmiljørådet for Luftfart og A-kassen FTF-A’s hovedbestyrelse.

Der findes henvisninger på internettet under følgende navne: Cabin Union Denmark og Arbejdsmiljørådet for Luftfart.

CAU er medlem af CUD indtil 30. september 2022