Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

OK17 Medlemsundersøgelse

Velkommen til OK17 Medlemsundersøgelse

Vi håber, du vil bruge et par minutter på at besvare de stillede spørgsmål, da det vil være med til at give os et klart billede af, hvad og hvordan vi fremadrettet skal prioterer vores overenskomst forhandlinger. Det er derfor vigtigt for os, hvad medlemmerne mener og ønsker.

Email

Hvad er dit køn?

Hvad er din alder?
Hvor mange børn har du?
Hvor bor du?
Marker hvad der passer bedst på din samlivssituation?
Er du blevet skilt under din ansættelse hos SAS i Danmark?
Mener du, at dit job hos SAS i Danmark havde en negativ betydning på dit nu afsluttede ægteskab?

Hvilken gruppe tilhører du?

Hvad flyver du?
Hvad er din job funktion?
Ansættelsesår som flyvende i SAS?
Hvordan er din arbejdstid i SAS?
Hvad er årsagen til at du arbejder på nedsattid?

Hvad er årsagen til, at du ikke i øjeblikketarbejder på nedsat tid?
( Gerne flere markeringer )

Hvis der eksisterede en fratrædelsesordning, ville du da benytte dig af den?
( Vurderet på en skala fra 1 -5, hvor 1 er Ja og 5 er Nej )
Skriv kort, hvorfor du ville benytte dig af en fratrædelsesordning?

Ønsker du på et tidspunkt at arbejde på nedsat tid?
Hvordan vil du generelt vurdere den eksisterende deltidsaftale?
Hvad er årsagen til, at du synes den nuværende deltidsaftale er dårlig.

 Hvorfor har du valgt at komme i FG?
Vil du flyve kort/langt på deltid hvis der blev en begrænsning på antal blocktimer på mdr. og året?
Har du tilstrækkelig indcheckningstid, når du flyver som A/P eller SCC?
Vurderet på en skala fra 1 -4, hvor 1 er Ja og 4 er Nej )
Har du tilstrækkelig udcheckningstid, når du flyver som A/P eller SCC?
Vurderet på en skala fra 1 -4, hvor 1 er Ja og 4 er Nej )
Har du tilstrækkelig indcheckningstid, når du flyver som A/H?
( Vurderet på en skala fra 1 -4, hvor 1 er Ja og 4 er Nej )
Hvilke områder synes du, CAU skal prioriterer højest, ved forhandlingerne til næste års overenskomst? (Op til 4 markeringer)

Hvor tilfreds er du, alt i alt, med din arbejdssituation?
( Vurderet på en skala fra 1 - 5, hvor 1 er Tilfreds og 5 er Utilfreds )
Hvad oplever du som mest belastende i din arbejdsdag?
( Op til 3 markeringer )

Hvilke forhold mener du primært er med til at gøre dit arbejde belastende?
( Op til 3 markeringer )

Har du været sygemeldt indenfor de sidste 6 måneder?
Hvor mange dage har du været sygemeldt indenfor de sidste 6 måneder?
Hvad har årsagen været til din sygemelding?
( Gerne flere markeringer )

Har du indenfor de sidste 6 måneder meldt dig unfit?
Hvor mange gange har du meldt dig unfit inden for de sidste 6 måneder?
Har du indenfor de sidste 6 måneder oplevet fatigue?
Hvor mange gange har du oplevet fatigue indenfor de sidste 6 måneder?
Hvor tilfreds er du generelt med PBS?
( Vurderet på en skala fra 1 -5, hvor 1 er Tilfreds og 5 er Utilfreds )
Synte du at det er let eller svært at bruge PBS?
( Vurderet på en skala fra 1 - 4, hvor 1 er Let og 4 er Svært )
Marker hvad du prioriterer højest i PBS?
( Op til 3 markeringer )

I hvilken grad føler du, at du kan påvirke din feries placering?
( Vurderet på en skala fra 1 - 4, hvor 1 er I høj grad og 4 er Slet ikke )