Tlf: 32 51 51 11 E-mail: cau@cau.dk

Cabin Union Denmark

Cabin Union Denmark, CUD, er brancheforening for langt størstedelen af kabinepersonalet i Danmark.

For tiden er de tre største danske flyselskabers kabineforeninger en del af CUD:

Cabin Attendants Union, som organiserer kabinepersonalet i SAS.

MyTravel Cabin Union Denmark, som organiserer kabinepersonalet i MyTravels danske fly.

Jet Time Cabin Union, der organiserer kabinepersonalet i Jet Time.

Henrik Parelius er formand for CUD. Han kan træffes på cud@cud.dk

Cabin Union Denmark

Amager Strandvej 418

2770 Kastrup

Cabin Union Denmark er en interesseorganisation, som varetager de tilsluttede organisationers interesser overfor Folketinget, regeringen, andre offentlige myndigheder samt modstående brancheorganisationer.

CUD samarbejder med andre faglige organisationer i ind- og udland.

CUD er medlem af det faglige hovedforbund FTF, arbejdsløshedskassen FTF-A, Nordisk Transportarbejder Federation (NTF), European Transport Workers’ Federation (ETF), samt International Transport Workers’ Federation (ITF).

Lobbyarbejde i EU varetages gennem European Transport Workers’ Federation (ETF).

CUD er repræsenteret i Statens Luftfartsvæsens Kontaktudvalg, Arbejdsmiljørådet for Luftfart og A-kassen FTF-A’s hovedbestyrelse.

Der findes henvisninger på internettet under følgende navne: Cabin Union Denmark og Arbejdsmiljørådet for Luftfart.