Tlf: 32 51 51 11 E-mail: cau@cau.dk

Fagforeningsknusing – the Norwegian way Dato: 02/06/2016

Pilotstreiken i Norwegian er over, men konflikten som utløste streiken, er ikke lagt død. Snarere tvert imot framstår konflikttemaet nå som en stor utfordring for hele fagbevegelsen. Det dreier seg nemlig om helt grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv: Skal en arbeidsgiver kunne organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret gjennom det vi kan kalle strategisk selskapsstrukturering?

 

 

http://modkraft.dk/blog/asbj-rn-wahl/fagforeningsknusing-norwegian-way